امروز شنبه 2 شهريور

به سامانه همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان خوش آمدید

اولین همایش ملی تازه های حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
کد : 9

اولین همایش ملی تازه های حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال