امروز جمعه 3 فروردين

مدیریت بازرگانی

کد : 10009

اولین همایش ملی تازه های حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال